ข่าวทั่วไป

กิจกรรม "สตรีไทยใส่ใจ AEC"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาลากำหนดจัดกิจกรรม "สตรีไทยใส่ใจ AEC" ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร(ภาคเช้า) และห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย(ภาคบ่าย) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ

TOP