ข่าวทั่วไป

กิจกรรม "โครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียว"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทยกำหนดจัดกิจกรรม "โครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียว" ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ

TOP