ข่าวทั่วไป

สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์) จัดโครงการตู้ยาเพื่อน้องครั้งที่ 3,4 และ 5

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(อาศรมยาวลัยลักษณ์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการตู้ยาเพื่อน้องครั้งที่ 3, 4 และ 5 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนเชียรใหญ่ และโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ตามลำดับ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านการใช้ยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คุณครูและนักเรียนผู้ดูแลงานอนามัยโรงเรียนให้มีการใช้ยาและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลยาและเวชภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมของโรงเรียน เพื่อให้ห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมใช้ในยามจำเป็นต่อไป

TOP