ข่าวทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งประเภทร้านและจำนวนที่ต้องการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

1. ร้านผลไม้ ให้บริการ ณ โรงอาหาร 1 จำนวน 1 ร้าน
2. ร้านของทอดและยำต่าง ๆ ให้บริการ ณ โรงอาหาร 4 จำนวน 1 ร้าน
3. ร้านเสริมสวย ให้บริการ ณ ศูนย์อาหารฯ จำนวน 1 ร้าน
4. ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้บริการ ณ ศูนย์อาหารฯ จำนวน 1 ร้าน
5. ร้านซ่อมแซมเสื้อผ้า ให้บริการ ณ ศูนย์อาหารฯ จำนวน 1 ร้าน
6. ร้านตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ให้บริการ ณ บริเวณหลังร้านเซเว่นฯ จำนวน 1 ร้าน

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารแบบคำร้องเสนอให้บริการได้ที่ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ (075) 384000 ต่อ 3732-3, 3735-7 หรือ (075) 673732-3, 673735-7 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และยื่นแบบคำร้องในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ


TOP