WU-Campus-Tour

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และสวนวลัยลักษณ์

 

​ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Brain จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 32 คน นำโดย  คุณสุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ และสวนวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม


TOP