รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ จำนวน 1 อัตรา