ข่าวการศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รุกออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จังหวัดภูเก็ต

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา และอาจารย์นีรนุช วีรวงศ์ ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนประจำจังหวัด ให้ความสนใจในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มากถึง 309 คน

ในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้  ทีมงานได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนจัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มนักกีฬาเข้าร่วมรับฟัง ทำให้นักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียนมีความเข้าใจและสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างมาก นักเรียนหลายคนยังติดตามสอบถามเข้ามาทางไลน์เพิ่มเติมอีกด้วย


TOP