ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท-เอก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ถึง 15 ต.ค.63

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

“มีทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูง”
ป.โท 30,000 บาท/ปี
ป.เอก 100,000 บาท/ปี

เลือกเรียนได้ที่
-ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี 
-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
บัดนี้-15 ต.ค.63

หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม 

การคัดเลือก
- พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ 

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ 
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251 
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412,
0-7567-2208 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/grad/2018/08/16/mba/
TOP