ข่าวการศึกษา

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทกับโจทย์ idea WOW ประจำเดือนตุลาคม

มาแล้วจ้าาาา  โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup 

โจทย์ประจำเดือนนี้ “ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก”

 ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1.  Like & Share โพสต์นี้แบบสาธารณะ
2.  ถ่ายคลิป VDO สุด WOW ความยาวไม่เกิน 3 นาที
3.  ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน

 **กำหนดเวลาส่งผลงาน และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานโครงการของมหาวิทยาลัยในสังกัดของผู้เข้าประกวด**


นักศึกษาสนใจสมัครร่วมโครงการ กรอกข้อมูลที่ลิงค์นี้ >> https://forms.gle/7nmJCpfaSXSY7FUu6

ไอเดียใครปัง และ WOW โดนใจ เตรียมรอรับของรางวัล  กันได้เล๊ยยยย

รีบส่งไอเดียสุดว้าวกันเข้ามาเยอะๆ น๊าาาา 

หมายเหตุ :
- ขอสงวนสิทธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ/หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs กับธนาคารออมสินเท่านั้น


เงื่อนไขการรับทุนการศึกษากิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

1. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
2. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้ทุนการศึกษา รวมถึงการเรียกคืนทุนการศึกษาทั้งหมด
3. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WedaClub/
TOP