ข่าวสุขภาพและกีฬา

งดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) ชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2563

 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) ชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2563  เนื่องจากท่อน้ำที่ใช้หมุนเวียนเข้าสระใหญ่ชำรุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


 


TOP