ประกาศรรับสมัครพนักงานต้อนรับและบริการ สังกัดโครงการเรือนวลัย สำนักวิชาการจัดการ