เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (E-Tourism)