ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2555

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแข่งขันประกอบด้วย
ประเภทเดี่ยว(เยาวชน)
- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย,หญิง)
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย,หญิง)
- รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย,หญิง)

ประเภทคู่ (ประชาชน)
- ชายคู่ทั่วไป
- คู่ผสมทั่วไป
- คู่ผสมอายุรวมไม่น้อยกว่า 80 ปี
- ชายคู่อายุรวมไม่น้อยกว่า 80 ปี
- ชายคู่อายุรวมไม่น้อยกว่า 100 ปี
- หญิงคู่อายุรวมไม่น้อยกว่า 70 ปี
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3000 ต่อ 5718 โทรสาร 0-7567-3000 ต่อ 5720 หรือ 0-8532-39407 (สุนันฑา ศรีเอียด)

ดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขัน http://wusport.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusport.wu.ac.th

TOP