ข่าวการศึกษา

การบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ"
โดยงานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.บริการที่พักระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2555
2.บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน
3.บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น
4.ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง

การขอใช้บริการที่พัก
1.สมัครเข้าที่พัก ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม (โดยให้นักศึกษาที่บัณฑิตประสงค์จะพักด้วยเป็นผู้ติดต่อ)
2.บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง
2.2 ตรวจสอบรายชื่อ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม
2.3 รับบัตรหอพักชั่วคราว
2.4 เข้าหอพัก

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 3165 **


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.dsa.wu.ac.th

TOP