นักเรียนจากโครงการ"ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ "คว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์