ข่าวทั่วไป

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ หนุน กองทุนตั้งตัวได้ ช่วย นักศึกษาสร้างอาชีพ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ ณ ฮอลล์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย มีการเสวนาเรื่อง หนูอยากได้ตังค์ทำธุรกิจ ซึ่งมีนายโอฬาร ไชยประวัติ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยรุ่นใหม่ ร่วมเสวนา
 
สำหรับนิทรรศการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เนื่องจากรัฐบาลจัดตั้งโครงการกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ ซึ่งสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย โดยสามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพได้
 
ทั้งนี้โครงการกองทุนฯดังกล่าวจะผนวกเข้ากับกลไกของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือ UBI (หน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา-สกอ.) มีหน้าที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการรายใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะนักศึกษาตลอดจนคนทั่วไป ในสถานศึกษาทั้ง 56 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยอบรมและให้คำแนะนำนักศึกษาและบัณฑิตศิษย์เก่าของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้สามารถสร้างอาชีพของตนได้
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคาดหวังว่า หน่วย UBI จะมีศักยภาพที่เสริมสร้างบริษัทบ่มเพาะให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง และสามารถจัดสรรรายได้/ทรัพยากรกลับมาสนับสนุนหน่วย UBI ให้บ่มเพาะธุรกิจใหม่ๆ จนเกิดวงจรของการบ่มเพาะธุรกิจที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการสร้างวงจรรายได้ทางหนึ่งให้กับสถาบันอุดมศึกษา
 
ภายในงานยังมีการตั้งบูธแสดงผลิตภัฑณ์/ธุรกิจของผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะจากหน่วย UBI จำนวนกว่า 120 บูธ ไม่ว่าจะเป็น เกษตร อาหาร สมุนไพร เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาสถาบันต่างๆและประชาชนเข้าชมงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://news.mthai.com/hot-news/185264.html

TOP