ข่าวทั่วไป

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการ วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2555

ด้วยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ระหว่างวันที่ 27 -31 สิงหาคม 2555
 
จึงของดให้บริการทั้งระบบ ในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusport.wu.ac.th

TOP