ข่าวทั่วไป

แจ้งปิดให้บริการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอปิดให้บริการช่วงปิดภาคเรียน 1/2555 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2555 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

TOP