เชิญสมัครอบรม "การออกแบบการวิจัย รุ่น 1" จัดระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 55