ข่าวทั่วไป

อาลัยปรัชญากวีแห่งศรีธรรมราช(มหานคร) อังคาร กัลยา ณ พงศ์

อาลัยปรัชญากวีศรีธรรมราชมหานคร (อังคาร กัลยา ณ พงศ์)

          ปรัชญากวีแห่งศรีธรรมราช ได้คลาคลาดจากที่อยู่สู่สวรรค์
อังคาร กัลยา ณ พงศ์ ผู้ทรงธรรม์ บทกวีลือลั่นถึงชั้นพรหม
          กวีซีไรต์กวีเอกเสกอักษร มนุษย์อมรได้รสรื่นชื่นสุขสม
นิราศนครศรีธรรมราชศิลป์ศาสตร์คม ภูกระดึงกล่อมกลมร่มวิญญาณ์
          ร่าย กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ บรรโลมโลก เทพโศลกไทยสยามงามหนักหนา
ศิลปินแห่งชาติกลั่นกวีหลายลีลา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สภามอบดุษฏีฯ
          ศุกร์หลังเที่ยงคืน ๒๔ สิงหา พ.ศ.๒๕๕๕ ท่านอังคารจากลาชีวาวิถี
อายุยืนอยู่ได้แปดสิบเจ็ดปี ปรัชญากวีเชื้อนครฯ จรจากไกล
          ขอกราบองค์พระไตรรัตน์จำรัสหล้า พระบรมธาตุเมืองนครฯ เจิดจ้าผุดผ่องใส
คุณความดีมีอยู่คู่โลไกย บันดาลให้ท่านสุขแสนในแดนพรหม
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ (ศิษย์) ประพันธ์
อาทิตย์ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 


TOP