ธ.กรุงไทย ร่วมกับม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว