ข่าวทั่วไป

"NJ Spelling Bee 2012"

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย "NJ Magazine" ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(Uninet) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพรอบคัดเลือกประจำภาคใต้ จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ "NJ Spelling Bee 2012" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP