ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญสมัครอบรม "เคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 1" จัดวันที่ 31 ต.ค.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรเคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
"อิสรภาพทางการเงิน" เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เงินที่หามาได้จากการต้องทำงานหนัก จะบริหารจัดการอย่างไรดี ให้งอกเงย ออกดอก ออกผล ไว้จับจ่ายใช้สอยอย่างสุขสบายตามฐานะ ส่งลูกเรียนได้ ไม่เป็นหนี้เป็นสินใคร ไม่ลำบากในยามแก่เฒ่า และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
เชิญท่านพบคำตอบได้ใน "หลักสูตรเคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล" ที่จะช่วยให้ท่านได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการ โอกาส ทางเลือก ตลอดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการเงินที่ถูกวิธี หลักการวางแผนสู่เส้นทางอิสรภาพทางการเงิน
การสร้างความมั่งคั่ง เส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง ประเมินบุคลิกภาพตนเองก่อนลงทุน สร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เงินงอกเงยผ่านตราสารทางการเงิน ให้มืออาชีพลงทุนแทนคุณผ่านกองทุนรวม เคล็ดลับการเลือกซื้อแผนประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ การวางแผนและการบริหารชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมไทยในโลกยุคการแข่งขัน (Life Planning) เช่น เก็บออมและใช้จ่ายอย่างไร ในยุคเงินเฟ้อสูง เป็นต้น
วิทยากรบรรยาย โดย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
 
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท
 
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท
สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้
 
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
 
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
 
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
 
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-plan-mony1.php

TOP