เชิญสมัครอบรม "เคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 1" จัดวันที่ 31 ต.ค.55