ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายใน ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ