มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม เปิดประตูสัญจรตะลอน school Tour