ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม เปิดประตูสัญจรตะลอน school Tour

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานมีกิจกรรมการแนะแนวเทคนิคการเรียน การอ่านหนังสือ การเลือกคณะเรียน และบรรยายเกี่ยวกับ GAT/PAT เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนตามความเป็นจริง ซึ่งจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยลดความสับสนของนักเรียนในการสอบ GAT/PAT เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป สามารถสมัครออนไลน์ http://202.28.69.99/wutour/studentapply.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://202.28.69.99/wutour/studentapply.asp

TOP