ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้า แบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2555 และได้จัดให้มีการเปิดซอง/สัมภาษณ์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น
 
บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่
นายเติม ยอดแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 086-7454429 และ 075-346076
 
เงื่อนไขการจัดเก็บจากร้านค้าทั่วไปดังนี้
1. ร้านขายดอกไม้/ของที่ระลึก ร้านละ 1,500 บาท
2. ร้านเครื่องดื่ม/อาหารว่าง ร้านละ 1,000 บาท
 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และผู้สนใจมาเปิดร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าว สามารถติดต่อ/สมัครโดยตรงกับบุคคลดังกล่าว ตามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

TOP