ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ในหัวข้อ "การดับเพลิงและการอพยพจากเหตุอัคคีภัย" ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ อาคารเครื่องมือฯ 5 และ 6 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและเพื่อปฏิบัติการจริงเมื่ออยู่ในสถานการณ์เพลิงไหม้โดยสามารถอพยพหนีไฟ ใช้อุปกรณ์และป้ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีสติถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/index.php

TOP