ศูนย์เครื่องมือฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน