คณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุกเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์