ข่าวทั่วไป

คณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุกเจรจาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้ (30ส.ค.55) คณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐิติรัชต์ พนัสพิบูลย์ Sr.HR Officer และ คุณจตุพร พงศ์นพรัตน์ HR/Specialist เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วย บุคลากรสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสหกิจศึกษาและเจรจาความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการฝึกงานกับบริษัทในกลุ่ม ทรู ซึ่งเป็นผู้นำคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์และโซลูชั่นด้านสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ
 
โดยบริษัทในกลุ่ม ทรู กำลังขยายงานและมีความต้องการทั้งนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาและบัณฑิตที่จบใหม่ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ทำงาน เป็นจำนวนมาก ซึ่งนำจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตของประเทศให้ไปสู่ความสำเร็จในอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

TOP