ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555

นักศึกษาที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์กู้ กยศ. กรณีเกินหลักสูตร ขณะนี้ทาง สกอ. ได้แจ้งผลการอนุมัติมาแล้ว ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ หากยังประสงค์กู้ กยศ. ขอให้มาดำเนินการ พิมพ์แบบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพ ของ ภาค 1/2555 ในวันที่ 3 กันยายน2555 เวลา 17.00 -19.00 น. ที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1159

TOP