ข่าวการศึกษา

การบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.บริการที่พักระหว่างวันที่ 8-13 กันยายน 2555
2.บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน
3.บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น
4.ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง
 
การขอใช้บริการที่พัก
 
บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง
 
2. ตรวจสอบรายชื่อ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม
 
3. ลงชื่อพร้อมระบุห้องที่พัก
 
4. รับบัตรหอพักชั่วคราว
 
5. เข้าหอพัก
 
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร. 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 3165 **

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th

TOP