เชิญชมการประกวดเพลงบอกอาชีพรับถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ศาลาประดู่หก ๓-๔ ก.ย.๒๕๕๕