ข่าวการศึกษา

เชิญชมการประกวดเพลงบอกอาชีพรับถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ศาลาประดู่หก ๓-๔ ก.ย.๒๕๕๕

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ อบจ.นครศรีธรรมราช จัดประกวดทอกเพลงบอกอาชีพรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาประดู่หก ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ที่รักศิลปะและวัฒนธรรมไทยภาคใต้ไปชมและให้กำลังศิลปิน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

TOP