ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ทีมโครงการวิจัย จากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ ต.เทพราช อ.สิชล จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สู้ด้วยมือเรา เตรียมพร้อม น้ำ อาหาร บ้าน ส้วม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในยามที่เกิดภัยพิบัติ

   
   
 
 
ทีมโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเผชิญภาวะอุทกภัยและวาตภัยด้านการสุขาภิบาล นำโดยหัวหน้าโครงการ รศ.ดร. เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล และผู้ร่วมโครงการวิจัย ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ดร.พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ อาจารย์นัทพงศ์ จันทมาศพร้อมด้วยนักศึกษาจากหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ต.เทพราช อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สู้ด้วยมือเรา เตรียมพร้อม น้ำ อาหาร บ้าน ส้วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชและปลัดอำเภอสิชล

ประมวลภาพ


TOP