ทีมโครงการวิจัย จากสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ ต.เทพราช อ.สิชล จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สู้ด้วยมือเรา เตรียมพร้อม น้ำ อาหาร บ้าน ส้วม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในยามที่เกิดภัยพิบัติ