มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพท่าน อังคาร กัลยาณพงศ์ ปรัชญากวีสายเลือดชาวนครศรีธรรมราช