ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพท่าน อังคาร กัลยาณพงศ์ ปรัชญากวีสายเลือดชาวนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ และคณะ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพท่าน อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเอเชียศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ปรัชญากวีสายเลือดชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงและผลงานด้านศิลปะและกวีนิพนธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่ยอมรับในฝีมือจิตรกรรมและผลงานกวีในระดับโลก
 
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมสวดอภิธรรมศพท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ได้เปิดเผยความรู้สึกถึงการสูญเสียปรัชญากวีที่สำคัญอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ว่า "ท่านเป็นครูคนหนึ่งของผมเลยก็ว่าได้ เพราะได้มีโอกาสร่วมศึกษาประวัติแลผลงานของท่าน พร้อมทั้งได้รับความกรุณาจากท่านในการร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทย ณ เมืองประวัติศาสตร์อยุธยา และศรีสัชนาลัย โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการได้ถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวจำนวน ๕ ตอนด้วยกัน พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือประวัติและผลงาน "ปรัชญากวี อังคาร กัลยาณพงศ์" ซึ่งมีการเรียบเรียงและแปลเป็น 5 ภาษาไว้เผยแพร่อีกด้วย ดังนั้นการสูญเสียท่านจึงเปรียบเสมือนประเทศได้สูญเสียปราชญ์บุคคลที่สำคัญยิ่งในด้านวรรณกรรม และจิตรกรรมซึ่งหาผู้ที่มีความสามารถเหมือนได้ยาก
 
ทั้งนี้หากบุคคลใดประสงค์ร่วมไว้อาลัยแก่ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ สามารถเดินทางไปที่วัดสุวรรณาราม (วัดทอง) กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยทางเจ้าภาพกำหนดเก็บศพไว้ 100 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปตามลำดับ

ประมวลภาพ

TOP