เชิญจองกัณฑ์เทศน์ทศชาดก และเวสสันดรชาดก(เทศน์มหาชาติ) และบริจาคโรงทาน(โรงเลี้ยง)