มวล.-จุฬา- คมชัดลึก ร่วมจัด โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”