ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปิดทำการในวันที่ 19 - 21 ก.ย.55