ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานใหญ่ของสำนักพิมพ์ Oxford University Press ที่ประเทศอังกฤษให้เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมิน และกลั่นกรองคุณภาพหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ( Reviewer)

ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานใหญ่ของสำนักพิมพ์ Oxford University Press ที่ประเทศอังกฤษให้เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมิน และกลั่นกรองคุณภาพหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ( Reviewer) ก่อนออกตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายไปยังทั่วโลก
 
นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพหนังสือภาษาอังกฤษของสำนักพิมพ์ Oxford University Press แล้ว ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล ยังได้รับเกียรติจากสำนักพิมพ์ McGraw Hill ให้ทำหน้าที่นี้เช่นเดียวกันอีกด้วย

TOP