คณะครูและนักเรียนจาก Nara Prefectural Seisho High school ประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ