ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะครูและนักเรียนจาก Nara Prefectural Seisho High school ประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ

คณะครูและนักเรียนจาก Nara Prefectural Seisho High school ประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จำนวน 16 คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี ขำวิจิตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ และทีมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือฯทั้ง 7 ฝ่าย ให้การต้อนรับ และ บรรยายสรุปการดำเนินการของศูนย์เครื่องมือฯ คูณณฐมน นุ่นรักษา บรรยายและนำชมการดำเนินงานของฝ่ายบริการการใช้เครื่องมือขั้นสูง พร้อมทั้งบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างสถาบันฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/index.php

TOP