ม.วลัยลักษณ์ เจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม NJ Spelling Bee 2012 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี