มวล.ยินดีต้อนรับ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา