มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย นครศรีฯ