ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม NJ Spelling Bee 2012 ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
  
 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย NJ Magazine ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(Uninet) จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ NJ Spelling Bee 2012 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติร่วมเป็น"เจ้าภาพ" จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาคใต้ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ซึ่งมีนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน 500 คน
 
โอกาสนี้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับในนามของศูนย์กลางการแข่งขัน กิจกรรม NJ Spelling Bee 2012 รอบคัดเลือกประจำภาคใต้ตอนบน ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการท่องเที่ยว และเมืองนครน่าอยู่ และขอขอบคุณบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญต่อการศึกษา และสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความตื่นตัวต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้ขอให้น้องๆนักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในอนาคตข้างหน้า เพื่อก้าวสู่อาเซียนอย่างภาคภูมิใจ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ ความว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความยินดีและเป็นเกียรติในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2012 รอบคัดเลือกประจำภาคใต้ ร่วมกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย “NJ Magazine” เพราะภาษาอังกฤษนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่อาเซียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาส ก่อเกิดเวทีการเรียนรู้ที่ดีแก่นักเรียน เยาวชนของประเทศในการที่จะฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาพื้นฐานสำหรับการสื่อสาร นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย
 
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอขอบคุณนิตยสาร NJ Magazine ผู้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา นักเรียน เยาวชน มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 15 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดประกวดรอบคัดเลือกประจำภาคใต้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติในที่นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ตลอดจนกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงสนองตอบต่อการก้าวสู่ประชาอาเซียนโดยแท้จริง
 
นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ นักเรียนโรงเรียนอำมาตโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ แช่มป์การแข่งขันรอบคัดเลือกประจำภาคใต้ บอกเล่าถึงการเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จว่า อยู่ที่ใจรักและทำโลกทั้งใบให้เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน ทั้งนี้การดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เก่งขึ้น ซึ่งอาชีพที่ใฝ่ฝันคือแพทย์ ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเข้าสู่อาเซียนได้ไม่ยาก เพราะแพทย์เป็น 1 ใน 7 อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนได้อย่างเสรีและถูกกฎหมาย
 
ทั้งนี้ ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกประจำภาคใต้ จำนวน 25 คน จะสอบรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ร่วมกับผู้ผ่านการคัดเลือกจากภูมิภาคอื่น รวมทั้งสิ้น 200 คนจากทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ

TOP