ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ "ประจำปี 2555