ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์"