ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์"

จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนวาระ "นครแห่งการเรียนรู้" และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรม "มหกรรมนครแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2555 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

พบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อสร้างสรรค์กว่า 45 กิจกรรม แหล่งเรียนรู้มีชีวิต : เมืองนักอ่าน นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีน้อยเมืองนคร จิตรกรรุ่นใหม่ หนังสือทำมือ เถ้าแก่น้อย อ่าน เขียน เรียนรู้ชีวิต มองผ่านเลนส์ ดนตรี การแสดง ของหรอยเมืองคอน ฯลฯ

กำหนดการ

TOP