ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ลานพิธีโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและรักษาโบราณสถานตุมปังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของชาติสืบไป โดยมีกำหนดการ ดังนี้

08.30 น.   คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ โบราณสถานตุมปัง

09.00 น.   พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์

               - ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี

                 จุดธูปเทียนมงคลบูชาเทพยดา

               - พราหมณ์นำบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องบวงสรวง

09.45 น.   พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ

               - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

               - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

               - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป

11.00 น.   เสร็จพิธีทางศาสนา

               - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

11.30 น.   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานตุมปัง

12.00 น.   เสร็จกิจกรรม

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และแจ้งความประสงค์เดินทางด้วยรถตู้ มวล. ได้ที่ : https://forms.gle/5m7opg8cQKaojxkK8


ข่าวเด่น

TOP