ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบภาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ ส่าขาเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการรับสมัครเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2555 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. 001 นางสาวศศินันท์ ทองมาก
2. 002 นายวิทวัส วิฑูรย์พันธุ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 16 กันยายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- 16.00-17.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง


TOP