ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบภาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการรับสมัครเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2555 ตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. 001 นางสาวพักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ
2. 002 นานายชนินทร เพ็ชรทับ
3. 003 นายชัยฤทธิ์ กุศลสุข
4. 004 นายธีรวุฒิ ยุติธรรม
5. 005 นางสาวหทัยกาญจน์ นุ่นเดช
6. 100 นางสาวมณศ์ฑิชา โมสาลียานนท์
7. 101 นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 16 กันยายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- 16.00-17.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง


TOP