เชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์รอบภูมิภาค ตอน "เทศน์มหาชาติ" ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์