ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์รอบภูมิภาค ตอน "เทศน์มหาชาติ" ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายการ " เทศน์ทศชาดก และมหาชาติ" ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวโรกาสพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๓ พระองค์บรมราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ๖๐ พรรษา แพร่ภาพออกอากาศทั่วประเทศ ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐น ถึง ๑๕.๓๐ น. โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เป็นวิทยากร
 
จึงขอเชิญชมรายการตาม วัน เวลา ดังกล่าวนี้

TOP