ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,145 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำปีการศึกษา 2564  ผ่านทางเว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th/  ใน 39 หลักสูตร จำนวน 2,145 คน ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม  – 29 เมษายน 2564   โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


TOP