ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUTeC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สีธรรมชาติและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า" ให้แก่สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวด ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวด หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 คน โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้

 

1. การบรรยายพิเศษโดย อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระจูด"

 

2. การบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อำนวย บุญอินทร์ วิทยากรศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง "การใช้สีธรรมชาติจากขมิ้นในผลิตภัณฑ์กระจูด"

 

สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเรื่อง การใช้สีธรรมชาติจากขมิ้นในผลิตภัณฑ์กระจูด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดและการใช้สีธรรมชาติ จากวัตถุดิบอื่นๆ ในท้องถิ่นเพิ่มเติม พร้อมนำกระจูดที่ย้อมสีจากขมิ้นกลับบ้านไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย

 


ภาพประกอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clinictech.wu.ac.th/index.php

TOP